Khóa Định hướng học tiếng Nhật

Thông tin khoá học

Giới thiệu khoá học

Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật hiệu quả.

Phương pháp học tập

Chiến lược học tập

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Mong muốn học tốt tiếng Nhật

Kiến thức mục tiêu

  • Nắm bắt được những kinh nghiệm, kiến thức khi mới học tiếng Nhật

Đánh giá khoá học

2.5/5

(6 đánh giá)

1 0

2 0

3 0

4 0

5 3

Danh sách đánh giá

Học phí:

Miễn phí

Mục tiêu khoá học:

Nắm bắt được những kinh nghiệm, kiến thức khi mới học tiếng Nhật

Số bài học:

9

Số bài kiểm tra:

0

{{----}}